iSkate over de reserverol van Thomas Krol

17/01/2018

iSkate over de reserverol van Thomas Krol

iSkate ziet voorlopig af van (juridische) stappen over de reserverol van Thomas Krol in de olympische ploeg. De schaatser van Team Plantina staat moreel en procedureel in zijn recht, maar in overleg hebben wij vastgesteld dat het rendement van verdere stappen niet opweegt tegen de kosten en moeite die zij vergen.

Wel willen wij benadrukken dat iSkate de gang van zaken opmerkelijk vindt. En dan betreft het met name de volgende vaststellingen:

1. Het benoemen van een reserve voor een schaatser die een aanwijsplek heeft gekregen. 
Er zijn twee mogelijkheden: de selectiecommissie gaat ervan uit dat Kai Verbij op tijd fit is, en wijst hem aan, of de selectiecommissie denkt dat Kai Verbij niet op tijd fit is en wijst hem niet aan. 
In beide gevallen is er geen enkele reden om een reserve te benoemen. Desgevraagd heeft de KNSB ook aangegeven dat de genoemde reserve geen officiële status heeft.

2. Mocht er, om wat voor reden dan ook, een schaatser uit de olympische ploeg afgemeld worden, dan moet de selectiecommissie vasthouden aan de prestatiematrix. Dit document is niet voor niets opgesteld en dient als leidraad voor de samenstelling van de olympische ploeg. Zowel KNSB als NOC*NSF laten niet blijken dat van plan te zijn.

3. Het logische gevolg van het hanteren van de matrix zou zijn, dat wanneer bijvoorbeeld Kai Verbij uitvalt, het doorschuiven van Hein Otterspeer op de 500 meter op basis van de prestatiematrix begrijpelijk zou zijn.
Op basis van diezelfde matrix zou Thomas Krol dan moeten doorschuiven naar de vrijgevallen plaats op de 1000 meter, de afstand waarop hij zich oorspronkelijk had gekwalificeerd. 
Volgens de matrix zou dan de nummer 3 van de 1500 meter buiten de eerste tien vallen.
Mocht vervanging nodig zijn, dan is het logisch en verstandig om de vooraf uitgestippelde en afgesproken richtlijn te volgen: die van de prestatiematrix. Dat dient ook te gebeuren als het consequent volgen van de afspraken moeilijker situaties oplevert dan vooraf gehoopt; het gaat niet aan om halverwege de richtlijnen te stoppen.

4. Kort nadat wij onze grieven schriftelijk bekend hadden gemaakt bij de KNSB en NOC*NSF, heeft NOC*NSF de uitzendbeslissing van de olympische schaatsploeg echter definitief gemaakt - iets waar een maand de tijd voor was. Dat betekent dat er geen ruimte meer is om de prestatiematrix te hanteren.

Bovenstaande houdt in dat wij met een ongemakkelijk gevoel achterblijven, maar dat wij met verdere stappen hooguit kunnen aanstippen wat ons bevreemdt en wat er niet deugt. Dat doen we bij deze.

Thomas Krol.
Thomas Krol. © iSkate.nl